Trang chủ » Giới thiệu » Trung tâm Kỹ thuật

Số nhân viên: 10 người

Chức năng:

  •  Dịch vu to chức tien ky, hau ky cho san xuat chương trình truyen hình.
  •  Dịch vu quay phim bang he thong đong bo phat song: Betacam SP, Betacam Digital
  •  Dựng phim kỹ thuat cao
  •  Xử ly kỹ xao, âm thanh, hình anh (Sound Effect, 3D effect)
  •  Thu thanh bang he thong phong thu tiêu chuan

may_moc

 

thiet_bi

du_an_phim

Nhận xét

© Copyright 2013. Công ty TNHH một thành viên Nghe Nhìn Hà Nội.

Thiết kế web: tungphuong.com