Trang chủ » Tin tức » THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI

1. Tổ chức thực hiện bán quyền mua cổ phần: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 Số điện thoại: (08-24) 3825 3536
2. Tên công ty có quyền mua cổ phần được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI
3. Vốn điều lệ: 31.520.000.000 đồng
4. Thông tin về quyền mua cổ phần được chào bán:
 Tổng số quyền mua cổ phần chào bán: 1.848.000 quyền mua  Giá khởi điểm: 700 đồng/quyền mua
 Mệnh giá cổ phần được mua: 10.000 đồng/cổ phần  Bước giá: 100 đồng
 Bước khối lượng: 100 quyền mua  Mức giá đặt mua: 01 mức giá
 Số lượng quyền mua đăng ký mua tối thiểu là 100 quyền mua  Số lượng quyền mua nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa: 1.848.000 quyền mua
5. Mục đích bán quyền mua cổ phần: Thực hiện theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước khi Công ty cổ phần Truyền thông Nghe nhìn Hà Nội tăng vốn điều lệ.
6. Điều kiện tham dự: Theo quy định tại tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.
7. Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư: từ ngày 06/03/2019 đến 15h30 ngày 21/03/2019 tại: các đại lý đấu giá.
8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần: trước 16h00 ngày 26/03/2019 tại: các đại lý đấu giá.
9. Thời gian tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần: 08h30 ngày 28/03/2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
10. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: từ ngày 29/03/2019 đến ngày 04/04/2019.
11. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/04/2019.
Lưu ý: Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.hnx.vn; www.havisco.com.vn; www.tvsi.com.vn

Download (DOC, 96KB)

Download (DOC, 144KB)

Download (DOC, 298KB)

Download (PDF, 1.49MB)

Download (PDF, 3.65MB)

Download (PDF, 2.34MB)

Download (PDF, 3.08MB)

Download (PDF, 1.3MB)

Nhận xét

© Copyright 2013. Công ty TNHH một thành viên Nghe Nhìn Hà Nội.

Thiết kế web: tungphuong.com