Trang chủ » Giới thiệu » Sơ đồ tổ chức

so-do-to-chuc

Ban giám đốc

 1. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc: Phùng Bá Tuấn
 2. Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Bình
 3. Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hai

Khối quản lý

 1. Văn Phòng:
  • Số nhân viên: 8 người
  • Chức năng:
   • Thực hiện các công việc văn thư, văn phòng…
   • Quản lý hành chính
   • Quản lý nhân sự
 2. Phòng Kế toán:
  • Số nhân viên: 4 người
  • Chức năng:
   • Thực hiện nghêệp vụ kế toán
   • Theo dõi hoạt động tài chính, ngân hàng…

 

Nhận xét

© Copyright 2013. Công ty TNHH một thành viên Nghe Nhìn Hà Nội.

Thiết kế web: tungphuong.com